ubezpieczenie przesyłki

 
 

Krajowe
•    Przesyłki o wartości od 323 do 50.000 PLN: opata za usługę wynosi 1,09 zł netto za przesyłkę
•    Przesyłki o wartości od 50.001 do 100.000 PLN: 0,1% zadeklarowanej wartości przesyłki
•    Przesyłki o wartości powyżej 100.000 PLN: 0,2% zadeklarowanej wartości przesyłki
•    Za przesyłki o wartości do 323 PLN nie pobiera się dodatkowej opłaty

Międzynarodowe
•    1% zadeklarowanej wartości towarów lecz nie mniej niż 17.00 PLN netto za przesyłkęWSTECZ

 
 
© PMKurier 2011, All Rights reserved.