przedmioty zakazane oraz podlegajace wysylce warunkowej

 
 

A. Przedmioty zakazane nie podlegające wysyłce (eksport i import)
-    napoje alkoholowe,
-    materiały niebezpieczne,
-    broń palna,
-    żywe zwierzęta,
-    tytoń i wyroby tytoniowe, materiały pornograficzne.

B. Przedmioty dozwolone wymagające uprawnień, certyfikatów lub innych specjalistycznych dokumentów zezwalających na ich posiadanie lub/i przewożenie, oraz przedmioty przewożone na własną odpowiedzialność ze względu na ich nietrwałość lub wartościowość:
-    skóry zwierząt,
-    towary o szczególnej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro),
-    futra,
-    kość słoniowa i produkty z kości słoniowej,
-    gotówka oraz przedmioty wartościowe,
-    towary łatwo psujące się,
-    dokumenty osobiste ,
-    rośliny,
-    nasiona,
-    znaczki pocztowe o wysokiej wartości pieniądze lub przenaszalne instrumenty (takie jak czeki, weksle, obligacje, książeczki oszczędnościowe, przepłacone karty płatnicze, akcje i inne papiery wartościowe)
Wszelkie powierzane nam produkty podlegają standardowemu OC przewoźnika.
Przesyłki wartościowe Klient może ubezpieczyć we własnym zakresie.

Wysyłanie produktów wymienionych w punkcie 1B możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami firmy kurierskiej oraz z przewoźnikiem. Produkty te nie podlegają żadnemu ubezpieczeniu ze strony firmy- objęte są jedynie standardowym OC przewoźnika. Wysyłanie produktów wartościowych odbywa się na włąsną odpowiedzialność Klienta.
Zaleca się w takim przypadku wykupienie dodatkowego ubezpieczenia we własnym zakresie.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru wynikające z jego nieprawidłowego zabezpieczenia. Towar winien być pakowany i zabezpieczany według instrukcji (zasady pakowania przesyłki). Szczególnej uwadze podczas zabezpieczania wysyłanego towaru powinny podlegać towary wymienione w punkcie 1B.

Usługi będą świadczone w stosunku do towarów łatwo psujących się oraz wrażliwych na temperaturę pod warunkiem, że nadawca wyrazi zgodę na ich świadczenie na jego własne ryzyko. PMkurier.pl nie zapewnia specjalnego sposobu postępowania z takimi paczkami.

Osoba korzystające z usług PMkurier.pl ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność deklarowanej przesyłki z jej rzeczywistą zawartością

Pewne kraje określają większą ilość artykułów zabronionych lub podlegających ograniczeniom wysyłki. Zapewnienie zgodności z regulacjami rządowymi i prawem obowiązującym w każdym kraju należy do obowiązków nadawcy. Zaleca się, aby nadawcy zapoznali się z listą zabronionych towarów eksportowych każdego kraju.

Nie transportujemy żadnych towarów zabronionych przez prawo lub regulacje urzędów federalnych, stanowych lub lokalnych w krajach pochodzenia i przeznaczenia. Nie transportujemy także towarów mogących naruszać odpowiednie przepisy eksportowe oraz importowe lub mogących zagrażać bezpieczeństwu naszych pracowników, agentów i kontrahentów
Produkty brudzące, plamiące lub w inny sposób narażające naszych pracowników lub przewożony przez nich towar na uszkodzenia i zanieczyszczenia winny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.


WSTECZ

 
 
© PMKurier 2011, All Rights reserved.